VÝUKOVÉ PROGRAMY

V průběhu školního roku vytváříme pro mateřské a základní školy různé druhy výukových programů. Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti – zdokonalit vztah k sobě samému a ke svému okolí. Všechna témata jsou spjata s enviromentální výchovou a doplněna pohybovými a kreativními prvky. Od letošního školního roku do programů zakomponujeme i dramatickou výchovu, prostřednictvím které zdůrazníme učení zážitkem a správným zacílením se budeme snažit naplnit potřeby žáků, prohloubit vztahy v třídním kolektivu a rozvíjet pozitivní náhled na svět.

výuk