Hvězdné nebe

Hvězdné nebe

„Ve svitu hvězd“

Daný program povede pan hvězdář, který dětem prostřednictvím dalekohledu přiblíží hvězdné nebe, poví zajímavosti o souhvězdí a celém vesmíru. Doprovodné temat

pan hvězdář Jiří Stejskal

ické aktivity povedou naše lektorky. V dopoledním výukovém programu bude noční obloha a vesmírná atmosféra alternativně navozena.

Téma je možné realizovat jako dopolední výukový program; v rámci školního výletu; popř. ve večerních hodinách (viz.nabídka ´Akce´).

S sebou: terénní oblečení (v případě večerního provedení doporučujeme teplé oblečení – program bude probíhat venku); přezůvky, svačina, pití

Cena (dopo. VP): 65 Kč