AKCE

Kromě pravidelných výukových programů budeme v průběhu roku realizovat jednorázové akce, které budou v nabídce. Nabízíme také organizaci školních výletů, škol v přírodě a letní tábory.

akce